Privatlivs-politik

I forbindelse med vores arbejde med at tilbyde undersøgelse, diagnostik og behandling til vores patienter, indsamler og behandler ADHD-lægen som dataansvarlig personoplysninger. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi indsamler, behandler, videregiver og opbevarer dine personoplysninger og informerer samtidig om dine rettigheder.

Information og formål

Vi indsamler og behandler følgende personlige oplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger:

Navn, privatadresse, telefonnummer, e-mailadresse, personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer.

 • Særlige personoplysninger (følsomme personoplysninger):

Helbredsoplysninger såsom journaloplysninger, svar på prøver og kliniske test.

Vi behandler dine personoplysninger med følgende formål:

 • – Undersøgelse, diagnostik og behandling.
 • Henvisning og kommunikation med andre sundhedspersoner, læger, sygehuse, sygehuslaboratorier eller andre behandlingssteder.
 • Medicinordination og udstedelse af recepter.
 • Indberetning af laboratorieprøver.
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer og attester til myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • Håndtering af forespørgsler, klager og inspektioner fra registre og tilsynsmyndigheder.
 • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning.
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
 • Afregningsformål.

Automatisk, individuel beslutningstagning

Vi anvender ikke dine personlige data til automatisk, individuel beslutningstagning eller profilering.

 

Kilde

Dine personoplysninger modtager vi fra dig direkte samt fra andre sundhedspersoner som for eksempel sygehuse eller henvisende læger. Vi behandler disse oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 

Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger

Vi overholder gældende lovgivning, herunder EUs databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og andre sundhedsretlige lovgivninger. Lovgrundlaget for indsamling, behandling og videregivelse af dine personoplysninger er detaljeret beskrevet i denne politik.

 

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde det. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke behandlingen før tilbagekaldelsen.

Videregivelse af personoplysninger:
Dine personoplysninger vil blive videregivet til andre sundhedspersoner og behandlingssteder i det omfang, det er nødvendigt for din behandling og undersøgelse.

 

Opbevaring af data

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for de angivne formål. Efter journalbekendtgørelsen opbevarer vi personoplysninger i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen.

 

Dine rettigheder

Du har visse rettigheder med hensyn til dine personoplysninger, herunder retten til indsigt, retten til at få rettet eller slettet oplysninger, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen og retten til dataportabilitet. Du har også ret til at klage til datatilsynet.

 

Kontakt

Har du spørgsmål eller ønsker at udøve dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte ADHD-lægen.

Senest ændret 27. april 2024.