Om Diana Kristensen

Speciallæge i psykiatri 

Særlige kompetencer

 • Udredning af psykiatriske sygdomme og udviklingsforstyrrelser
 • Særligt udredning og opstart af behandling af Adhd hos voksne med højt funktionsniveau
 • Udredning for Autismespektrumforstyrrelse
 • Medicinsk behandling for angst og depression
 • Medicinnedtrapning
 • Metakognitiv psykoterapi

Diana Kristensen

 

Uddannelse

N

Uddannet læge

N

Speciallæge i psykiatri

2012

N

HD i Organisation

CBS, 2006

N

Specialist i Kognitiv Adfærdsterapi

CEKTOS, 2013

N

Metakognitiv terapi

MCT-I, Level-1 2022,

Udredning af psykisk sygdom

Diana har gennemgået flere typer efteruddannelse indenfor udredning af psykiske sygdomme

 • Present State Examination- Interview
 • SCID-5
 • Systemizer, AQ-10, RAADS og Diva-5
 • Hamilton- D, MDI, GAD-10, Y-Bocs og mange flere.

Forskning med mere

Forskning
 • Diana har arbejdet som klinisk assistent på ISPOCD studiet i 1997-98.
 • Diana har skrevet flere artikler om ECT behandling til personer med skizofreni.
 • Diana har holdt foredrag i både Danmark, USA, Spanien og Estland om dette emne.
 • Hun har undervist om brugen af ECT på de danske ECT kurser.
 • Diana har været næstformand for Nordic Association for Convilsive Therapy (NACT) i en årrække.
 • Diana har skrevet om det Metaboliske Syndrom hos personer, der behandles med antipsykotisk medicin og har holdt flere foredrag om dette.
 • Diana har deltaget som oplægsholder om brugen af psykofarmaka og risikoen for præmatur død. Se video
 • Diana har deltaget i den danske arbejdsgruppe for hjerterytmeforstyrrelser og behandling med psykofarmaka. Læs mere
Øvrig erhvervserfaring
 • Diana har været udkørende lægevagt i Region Hovedstaden fra 2008-2013
 • Diana har været Speciallægekonsulent i Ankestyrelsen fra 2014-2017
 • Diana har været Speciallægekonsulent i Styrelsen for Patientklager fra 2022-23
 • Diana har skrevet speciallægeerklæringer for Klinisk Funktion ved Socialmedicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus fra 2021-2024.
Tillidserhverv
 • Diana har været aktiv som medlem af Overlægeforeningens repræsentantskab 2014-2021
 • Diana har været tillidsrepræsentant for sine overlægekolleger i en årrække.

Medlem af

Lægeforeningen
Dansk Psykiatrisk Selskab
Foreningen af Speciallæger (FAS)
Dansk Selskab for Affektive Lidelser
MCT-Institute - Danmark
Dansk Selskab for Adipositasforskning